δια-σαφέω

δια-σαφέω, deutlich machen, erklären, zeigen; τὰς ἐλπίδας οὔσας κενάς Eur. Phoen. 401; τί, Plat. Legg. V, 733 b, u. öfter bei Folgdn, wie Pol. ὑπέρ τινος, 2, 19; περί τινος, D. Sic. 1, 17.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”