δια-σκευ-ωρέω

δια-σκευ-ωρέω, zubereiten, zurechtmachen, Plat. Ep. III. 316 a; – med., τὴν ἑαυτῶνπόλιν, Rep. VII, 540 e.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”