δια-σκεδαστικός

δια-σκεδαστικός, zertheilend, von Arzeneien, Diosc.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”