δια-σκηνέω

δια-σκηνέω, zerstrent in Quartiere vertheilen; kantoniren; κατὰ τὰς κώμας, Xen. An. 4, 4, 8. 5, 29 u. Sp.; – aus einander gehen, Cyr. 3, 1, 38; vgl. Hell. 4, 8, 18.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”