δια-σιλλόω

δια-σιλλόω (B. A. διασῦραι καὶ χλευάσαι), dasselbe, D. Cass. 59, 25, καὶ διαμωκᾶσϑαι.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”