δι-ασκέω

δι-ασκέω, ganz schmücken, διησκημένοι τὰς κόμας χρυσῷ κόσμῳ Ath. XII, 526 a. – Aber τὰ ῥητορικά, eifrig betreiben, D. L. 4, 49.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”