δια-σαλεύω

δια-σαλεύω, durch u. durch bewegen, erschüttern; vom Winde, Pol. 1, 48, 2, vgl. Luc. Anach. 20; – von Wurfgeschossen, 16, 30, 4; – in Unordnung bringen, τὴν πόλιν, Luc. Alex. 31; διασεσαλευμένος τὸ βάδισμα, von unstätem Gange, rhet. praec. 11; τὸ βλέμμα, merc. cond. 33; – zerrütten, Dion. Hal.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”