δια-σαλακωνίζω

δια-σαλακωνίζω, = σαλακωνίζω; Ar. Vesp. 1169; vgl. Scholl.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”