δια-σμάω

δια-σμάω (s. σμάω), auswischen, ausspülen; τὰ ποτήρια, Her. 2, 37; Hel. 1, 27.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”