δια-σοφίζομαι

δια-σοφίζομαι, dep. med., ganz wie ein Sophist arglistig reden, Ar. Av. 1619.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”