πρασό-κουρον

πρασό-κουρον, τό, Werkzeug, Lauch damit zu schneiden, Ep. ad. 90 (XI, 203).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”