πρασο-φάγος

πρασο-φάγος, Lauch essend, poet. πρασσοφάγος, Batrach. 229.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”