μνηστηρο-φονία

μνηστηρο-φονία, ἡ, = μνηστηροκτονία, Ath. V, 192 c, so hieß das 22. Buch der Odyssee.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”