μνησι-κακητικός

μνησι-κακητικός, ή, όν, = μνησίκακος, Arr. Epict. 4, 5, 12.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”