μουνυχιών

μουνυχιών, ῶνος, ὁ, der zehnte attische Monat, in welchem das Fest der Munychischen Artemis gefeiert wurde, der letzten Hälfte des April und der ersten des Mai entsprechend, Ar. Av. 1046 u. A.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Μουνυχιών — Μουνυχιών, ῶνος, ὁ (Α) ο δέκατος αττικός μήνας, κατά τον οποίο τελούνταν εορτή προς τιμήν τής Μουνυχίας Αρτέμιδος. [ΕΤΥΜΟΛ. < Μουνυχία + κατάλ. ών (πρβλ. Δημητρι ών)] …   Dictionary of Greek

  • Μουνυχιών — inhabitant of the place masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μουνυχιῶνα — Μουνυχιών inhabitant of the place masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μουνυχιῶνι — Μουνυχιών inhabitant of the place masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μουνυχιῶνος — Μουνυχιών inhabitant of the place masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Аттический год — земной год в исчислении древних греков. Как и год по Григорианскому календарю, делился на 12 месяцев, однако начинался с июля: гекатомбеон (др. греч. Ἑκατομβαιών, «месяц жертвоприношения (Гекатомбы)») вторая половина июля первая половина августа; …   Википедия

  • Unidades de medida de la antigua Grecia — Este artículo o sección necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 22 de septiembre de 2011. También puedes ayudar… …   Wikipedia Español

  • DIANA — I. DIANA Iovis filia ex Latona, eodem cum Apolline partu edita. Haec, ob virginitatis amorem, fertur hominum consortia fugisse, et ut a se libidinis pruritum amoveret, venando silvas incoluisse. paucarum virginum comitatu contenta. In inferis… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ημερολόγιο — Σύστημα μέτρησης του χρόνου σε ορισμένες περιόδους (έτη, μήνες, εβδομάδες και ημέρες). Η αρχή των αρχαιότερων συστημάτων για τον υπολογισμό του χρόνου συνδέεται, σύμφωνα με τις πιο έγκυρες γνώμες, με την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”