μνῆσαι

μνῆσαι, μνησαίατο u. ähnliche Formen, s. unter μιμνήσκω.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • μνῆσαι — μιμνήσκω remind aor imperat mid 2nd sg μιμνήσκω remind aor inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • BENEFICIARII — Festo dicuntur, qui vacationem munerum habebant, beneficio, adeoque munificibus opponuntur. Hinc in veterib. Monumentis, Beneficiarii Praesidum, Praefectorum, Consulum, Proconsulum, et Legatorum Tribunorumque, inter quos Beneficiarii Tribunorum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • OPS, OPIS — filia Caeli ex Vesta, soror et coniux Saturni, quae et Rhea, et Cybele. Ops autem idcirco dicta putatur, quod terrae ope vita hominum sustentetur, Cicer. l. 2. de Nat. Deor. Terram opem Latini idcirco nominant, quod opes omnes e terra. Unde et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • TIMOTHEUS — I. TIMOTHEUS Clearchi Heracleae Ponticae tyranni, filius, caesô in Dionysiis patre, dominationi successit, Olympiadis centesimae sextae annô quartô, tenuitque eam annos quindecim. Obiit Olympidais centesimae decimae an. 3, Diod. l. 16. II.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ὕμνησ' — ὕμνησι , ὕμνησις lauding fem voc sg ὕ̱μνησα , ὑμνέω sing of aor ind act 1st sg ὕ̱μνησο , ὑμνέω sing of plup ind mp 2nd sg ὕ̱μνησο , ὑμνέω sing of perf imperat mp 2nd sg ὕ̱μνησε , ὑμνέω sing of aor ind act 3rd sg ὕ̱μνησαι , ὑμνέω sing of perf ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὕμνησαι — ὕ̱μνησαι , ὑμνέω sing of perf ind mp 2nd sg ὑμνέω sing of aor imperat mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”