πρεσβῡτο-δόκος

πρεσβῡτο-δόκος, Alte aufnehmend, Aesch. Suppl. 653.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”