πριᾱπισκόω

πριᾱπισκόω, die Gestalt des männlichen Gliedes geben, πριαπισκωτός, von der Gestalt des männlichen Gliedes, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”