πραγματιστήριον

πραγματιστήριον, τό, = χρηματιστήριον, D. Sic. 1, 1, als v. l.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”