πραγματο-ειδής

πραγματο-ειδής, ές, voll von Geschäften, mühsam, Hippocr. Vgl. πραγματώδης.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”