προ-πτωτικός

προ-πτωτικός, ή, όν, aus Voreiligkeit fallend, fehlend, M. Ant. 11, 10.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”