προ-πωλητής

προ-πωλητής, ὁ, = προπώλης, Inscr. Aeg. Papyr. Böckh p. 5.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”