προ-παρα-σημαίνομαι

προ-παρα-σημαίνομαι, med., sich Etwas vorher bezeichnen, Eust. 1180, 42.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”