προ-παρ-οξυ-τόνησις

προ-παρ-οξυ-τόνησις, , das Bezeichnen der antepenultima eines Wortes mit dem Acutus, Gramm.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”