προ-παρ-οξυντικός

προ-παρ-οξυντικός, ή, όν, den Acutus gewöhnlich auf die drittletzte Sylbe setzend, Gramm.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”