προ-πατορικός

προ-πατορικός, dem Stammvater od. den Vorfahren gehörig (?).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”