προ-πετεύομαι

προ-πετεύομαι, dep. med., wie ein προπετής handeln, S. Emp. adv. phys. 1, 49 u. öfter.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”