προ-πεμπτικός

προ-πεμπτικός, ή, όν, begleitend, zur Begleitung gehörig, Schol. Ar. Equ. 496.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”