πρωτόῤ-ῥυτος

πρωτόῤ-ῥυτος, zuerst fließend, μαζός, Opp. Cyn. 4, 236.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”