προ-πορίζω

προ-πορίζω, vorher anschaffen, προπεπορισμένα neben προτεταμιευμένα, Luc. de salt. 61.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”