προ-ποιέω

προ-ποιέω, 1) vorher, zuvor, eher thun, χρηστὰ ἔς τινα, Her. 1, 41. – 2) vorhermachen, vorbereiten; προεπεποίητο αὐτῷ προεξέδρη, Her. 7, 44; Thuc. 3, 13.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”