πρωτερική

πρωτερική, ἡ, συκῆ, eine frühreife Feigenart; Ath. II, 77 d; Eust. S. προτερικός.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”