προ-πολεύω

προ-πολεύω, ein πρόπολος sein, bes. als Priester heilige Dienste verrichten, τῷ ϑεῷ, Suid.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”