προ-πολεμητήριον

προ-πολεμητήριον, τό, Schutzwehr im Kriege, D. Sic. 14, 190.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”