προ-πηλάκισις

προ-πηλάκισις, ἡ, = Folgendem, Plat. Rep. I, 329 b.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”