προ-πάλεια

προ-πάλεια, ἡ, = δαψίλεια, αἰτίων, Sext. Emp. adv. log. 2, 219.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”