προς-παρ-αινέω

προς-παρ-αινέω (s. αἰνέω), noch dazu ermuntern, ermahnen, D. Cass. 62, 8.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”