προς-παρ-οικέω

προς-παρ-οικέω, noch daneben wohnen, Suid. v. Βραχμᾶνες.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”