προςπιπράσκω

προςπιπράσκω (s. πιπράσκω), noch dazu od. zugleich verkaufen, προςπεπρᾶσϑαι, Poll. 7, 13.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”