προς-περι-οδεύω

προς-περι-οδεύω, noch dazu umreisen, u. beschreiben, Strab. 10, 5, 14, τὰς νήσους.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”