προς-πεύθομαι

προς-πεύθομαι, poet. statt προςπυνϑάνομαι, Soph. O. C. 121.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”