πρωτ-αγός

πρωτ-αγός, die Ersten führend, nur v. l. für πρῶτος in Xen. An. 2, 2, 16.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”