προς-πηχύνομαι

προς-πηχύνομαι, noch dazu umarmen; Callim. Iov. 46; ποτιπηχ., Rhian.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”