προς-πονέω

προς-πονέω, auch zuweilen προςπονέομαι, med., wobei, woran arbeiten, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”