προς-πέρδω

προς-πέρδω (s. πέρδω), gew. als dep. προςπέρδομαι, anfarzen; προςπαρδεῖν, Ar. Ran. 1072; anspritzen, προςπαρδέτω, Damoxen. bei Ath. III, 102 e; übertr., verächtlich begegnen, τοῖς λοιποῖς δὲ προςπέρδου, Sosipat. com. bei Ath. IX, 378 a.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”