προς-πίλναμαι

προς-πίλναμαι (s. πίλναμαι), sich rasch herzu- od. heranbewegen, νήσῳ προςεπίλνατο νηῠς, Od. 13, 95, näherte sich der Insel.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”