προς-πήσσω

προς-πήσσω, spätere Nebenform von προςπήγνυμι, Artemid. 1, 76.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • προσκατέπηξε — πρός , κατά ἐφήκω to have arrived aor ind act 3rd sg (ionic) πρός , κατά πήσσω Aër. aor ind act 3rd sg πρόσ καταπήγνυμι stick fast aor ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσεμπήσσεται — πρός , ἐν πήσσω Aër. pres ind mp 3rd sg πρόσ ἐμπήσσομαι pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”