προς-ρήσσω

προς-ρήσσω, att. -ττω, = προςρήγνυμι, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • προσκατερρήξατο — πρός , κατά , ἐν ῥήγνυμι break asunder aor ind mid 3rd sg (ionic) πρός , κατά , ἐν ῥήσσω strike aor ind mid 3rd sg (ionic) πρός , κατά ῥήσσω strike aor ind mid 3rd sg πρόσ καταρρήγνυμι break down aor ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσκατέρρηξεν — πρός , κατά , ἐν ῥήγνυμι break asunder aor ind act 3rd sg (ionic) πρός , κατά , ἐν ῥήσσω strike aor ind act 3rd sg (ionic) πρός , κατά ῥήσσω strike aor ind act 3rd sg πρόσ καταρρήγνυμι break down aor ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσαπέρηξεν — πρός , ἀπό ῥήσσω strike aor ind act 3rd sg πρόσ ἀπορρήγνυμι break off aor ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”