προς-στερνίζομαι

προς-στερνίζομαι, an seine Brust drücken, umarmen; Long. 3, 23; Schol. Theocr. 3, 48.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”