πρωτο-παγής

πρωτο-παγής, ές, zuerst, erst eben festgemacht, zusammengefügt; δίφροι, Il. 5, 194; ἅμαξα, 24, 267; στοιχεῖα, Heraclid. alleg. 23; übh. neu, frisch.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”